Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

İş hukukunda iki tür fesih imkanı bulunmaktadır. Bunlardan biri meslek sözleşmesinin derhal feshi iken diğeri bildirimli feshidir. İş sözleşmesinin taraflar için çekilmez ayla geldiği, sözleşmeye devamın iki taraftan biri için beklenemez olduğu hallerde, hemen fesih hakkı doğar.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın yazısı: 
İş sözleşmesinin devamı boyunca bu denli ağır olmamakla birlikte, meslek uygun bulunması gereken uyumu bozan, işin gerektiği şekilde yürütülmesini engelleyen durumlarsa işverene bildirimli fesih hakkı doğurur.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

İşçi açısındansa nedene bağlı olmaksızın fesih hakkı kullanılabilir. İşçiler açısından tek uyarı edilmesi gereken nokta, hemen fesih nedenleri yahut bildirim sürelerine uyulmasıdır. Dolayısıyla iki taraf için de derhal fesih nedenleri yoksa ihbar süresine uyulması zorunludur.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

İş Kanunu’nda sayılan ağır ihlal halleri hariç işten ayrılmayı ya da işten çıkarmayı düşünen taraf, evvelden aleyhinde tarafa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı özellikle çalışanın işten çıkarılmasından bir vakit önce konu hakkında veri sahibi olmasıdır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Çalışan bu sayede yeni iş arayabilecek ve harcamalarını ona kadar düzenleyebilecektir. Şayet o dönem için artı borçlanmadan kaçacak, ödemelerini planlayacaktır. İşverense aynı planı işi için yapabilecektir. Çalışanın yaptığı meslek için yeni birisini bulacak, gerektiğinde o işin öteki çalışanlara dağıtılmasını sağlayacaktır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Bildirim süreleri İş Kanunu’nda çalışanın çalıştığı süreye alt olarak ayrı uzunluklarda belirlenmiştir. İşi altı aydan daha kısa sürmüş çalışan için iki hafta, altı ay ila bir buçuk sene arasında çalışması olan çalışan için dört hafta, bir buçuk yıldan üç yıla kadar çalışması olanlar için altı hafta ve daha fazla çalışması olanlar içinse sekiz hafta bildirim süresi getirilmiştir.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Bildirim süresine egzersiz süresi, işçinin işe başladığı tarihle bildirimin yapılacağı tarih arasındaki süreye tarafından belirlenecektir. Bu süreler işçiler ve işverenler için meslek sözleşmeleriyle veya toplu meslek sözleşmeleriyle artırılabilir. Mesela, üç yıldan fazla çalışması olan işçinin bildirim süresi on hafta olarak belirlenebilecektir.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Bildirim süreleri artırılırken ya hem işçi hem patron açısından aynı oranda veya işverenin uyması gereken bildirim süresi işçininkinden artı olacak şekilde artırılmalıdır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Üç yıldan artı yapılacak çalışmalar için, işverenin on hafta evvelden bildirimde bulunması aranırken, işçinin on bir hafta önceden bildirimde bulunması durum koşulamayacaktır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Aynı işverenin yanına kesik kesik olarak çalışmanın meslek hukukunun getirdiği çoğu hakka etkisi bulunmakta ve bu haklara alıştırma süresinin nasıl hesaplanacağı kavga konusu olmaktadır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Kıdem tazminatında gidip gelen sürelerin birleştirilmesinin ve takvim müsade hakkına esas sürenin hesaplanmasının şartları büyük ölçüde belirli iken ihbar süresinin tespitine ilişkin şartlar kanunda açık hüküm bulunmaması nedeniyle soru işaretleri barındırıyordu.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

Yargıtay yakın tarihli bir kararında, ihbar süresi bakımından her bir alıştırma süresinin bambaşka değerlendirilmesi gerektiğini açık açık belirtti. İlgili karar şöyle:

“İhbar tazminatı bakımından ise, mülga 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesinde kıdem tazminatı yönünden getirilen bu düzenlemeye paralel bir düzenleme mevzuatta yer almadığından, benzer işverene yan olarak bir ya da öbür iş yerlerinde çalışılan sürelerin birleştirilmesi suretiyle ihbar tazminatı hesaplaması yapılması olası bulunmamaktadır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

bu nedenle her bir alıştırma dönemi için ayrı ayrı değer biçme yapılarak, iş akdinin ihbar tazminatını gerektirir biçimde sona erip ermediği belirlenmeli, ihbar tazminatına hak kazanıldığının tespiti halinde söz konusu döneme ilişkin hizmet süresi ve o dönemin son ücreti üzerinden hesaplamaya gidilmelidir.”

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

İşveren çalışana bildirim süresi içerisinde yargı kazanacağı tüm ücretleri peşin olarak ödeyerek, iş sözleşmesini bildirim derhal sona erdirebilecektir. Çalışana işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine, işe yoğunlaşmasının düşebileceği, iş sağlığı ve güvenliği açısından işin tehlikelere açık ayla gelebileceği ve egzersiz ortamında uyumun bozulabileceği düşünülerek bu adalet tanınmıştır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

İşverenin peşin ödemeyi seçim etmesi halinde, çalışana o dönemde çalışmış olsaydı elde edeceği bütün hakları ödemesi gerekmektedir. Hem patron çalışana, “seni bildirim süresi içinde birazcık çalıştıracağım, bir kısmının da ücretini ödeyip meslek sözleşmesini sonlandıracağım” diyemez. Peşin ödeme yerine getirmek isteyen işverenler bütün bildirim süresinin ücretini ödemek zorundadırlar. Çalışanın ise böyle bir hakkı bulunmamaktadır.

Yargıtay açıklık getirdi! İhbar tazminatıyla ilgili kritik karar!

İş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa yukarıda kayıtlı ya da sözleşmelerle artırıldıysa artırılan süre dek önceden bildirimde bulunmadıysa tazminat ödemek zorunda kalacaktır. İhbar tazminatı denilen bu tazminat kişinin evvelden bilgilendirilmemesine ya da usulüne yerinde bildirim süresi yürütülmemesine bağlanan bir tazminattır.

Yorum yapın

Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir