Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

İkinci dönem Türkiye Büyük Irk Meclisinin toplanmasından 2 ay daha sonra 13 Ekim 1923’te Ankara, Türkiye’nin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de tüm açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu.O güne dek Devlet Başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütülmüştü. bir de bir takım yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması’nın onayı için Türkiye’deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclis’in güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna ivedi bir çözüm gerektirdi.

‘YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ’

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923 akşamına dek hükümetin kurulamaması üzerine Çankaya Köşkü’nde arkadaşları için Latife Hanım’a bir sofra hazırlattı.

İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey’in de yer aldığı akşam yemeğinde yaşananları Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta şöyle anlattı:

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

“Gece olmuştu… Çankaya’ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşa’lara rastladım.

Ali Fuat Paşa, Ankara’dan hareket ederken bunların Ankara’ya geldiklerini o günkü gazetede ‘Bir Uğurlama ve Bir Karşılama’ başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte değin orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa’ya ve Fethi Bey’e de Çankaya’ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya’ya gittiğim vakit, orada, beni bakmak üzere gelmiş yer alan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey’lerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Yemek Yemek esnasında: ‘Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz’ dedim. Orada yer alan arkadaşlar, hemen düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Efendiler, görüyorsunuz ancak Cumhuriyet ilanına karar saptamak için Ankara’da bulunan tüm arkadaşlarımı eğlence ederek onlarla görüşüp tartışmaya katiyen ihtiyaç ve gereksinim görmedim. Çünkü, onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden kesin olmama etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara’da bulunmayan bir takım kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, us ve rızaları alınmadan Cumhuriyet’in ilan edilmiş olmasını bize darılma ve bizden bölünme sebebi saydılar.”

‘YAŞASIN CUMHURİYET’ SESLERİ VE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Mustafa Kemal Paşa o gece İsmet Paşa ile 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı.

“Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir.” hükmünün yer aldığı tasarı üstünde TBMM’de yapılan konuşmalardan daha sonra saat 20.30’da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla Cumhuriyet’in ilanı kabul edildi. Cumhuriyet’in ilanı “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri ve alkışlarla karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Böylece yeni devletin idare biçimi bütün açıklığı ile ismini almış oldu. Cumhuriyet’in ilanı ile “Hakimiyet dikkatsiz, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi de artık devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Arkasında cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM göre yeni Türk devletinin birincil cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal Paşa, yaptığı konuşmasını, “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.” sözü ile bitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi ve devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli baştan düzenlendi.

Buna kadar, cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip cumhurbaşkanının onayına sunacaktı. Bu uygulamayla, Meclis Hükümeti Sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu.

1925’TEN BU YANDAN “MİLLİ BAYRAM” OLARAK KUTLANMAYA BAŞLANDI

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

İlk hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirilirken, Fethi Okyar da TBMM Başkanlığı’na seçildi.

Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü Cumhuriyet’in ilanını kutladı. 26 Ekim 1924’te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet’in ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925’te bir kanun teklifiyle 29 Ekim’in bayram olmasını önerdi. Öneri, Meclis Anayasa Komisyonu kadar incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

TBMM’de teklifin 19 Nisan’da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yanlamasina “Ulusal Bayram” olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında!

SMM Panel PDF Kitap indir Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir