MEB engelli öğretmen ataması ön başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Ulusal Eğitim Bakanlığı bünyesinde ödev almak isteyen engelli öğretmen adayları alım ilanında bulunan detayları araştırmayı sürdürüyor. MEB bünyesinde istihdam edilecek adaylar için duyuru geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İşte o ilanda bulunan ve adayların bilmesi gereken teferruat…

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU FORMU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilmiş genel şartları taşıyor almak, 2. Türk vatandaşı elde etmek, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)  3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Ulus Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak, 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Edep Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Komite Kararına uygun düşmek, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş edinmek, 6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç elde etmek üzere, Ortaöğretim Bölge Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış almak, 7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cinayet almamış edinmek, 8. Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik veya ihtiyarlık aylığı almıyor edinmek, 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dıştan atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık umma süresini doldurmuş elde etmek, 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen umma süresini tamamlamış almak, 11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç almak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) takvim bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. 12. Halen Bakanlığımız veya öteki ulus kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Halk Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu bildiri kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Ulus Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu ilan zarfında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devamlı benzer eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile dilekçe yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört sene geçerlidir

MEB ENGELLİ HOCA ATAMASI ÖN BAŞVURU FORMU NASIL YAPILIR?

Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Tatbik Formunu yüklenmek suretiyle ekte yer alan devir takviminde belirtilmiş vakit içerisinde yapacaklardır.  Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ilave-1 Kullanim ve Görev Takvimi’nde belirli tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 16.00) tamamlanması gerekmektedir.

KULLANIM İÇİN TIKLAYINIZ…

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

8 Kasım’da alınmaya başlayan başvurular 12 Kasım’da sona erecek ve ardındaki değerlendirme süreci başlayacak. Değerleme sürecinin sona ermesiyle birlikte de 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihler alınacak.

Atamalar ise 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

Yorum yapın

SMM Panel