Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Bayan sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın ilgili yazısı şöyle; Emekli elde etmek için sigorta süresi ve yaş şartını karşılayan, ama günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya adalet kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.

Nasıl borçlanılır?

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve protez subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması gerçekleştirmek isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Askerlik borçlanması yapacak birey borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken asgari miktar 38,16 TL’dir Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15 bin 264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20 bin 606 TL ödeme yapması gerekir.

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en az düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borca Girme yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. Doğum borçlanması için de jurnal miktar 2021 yılı için 38,16 TL. 720 gün borçlanacak bir bayan sigortalının bu çerçevede 27 bin 475 TL ödeme yapması gerekiyor.

Tarihi öne sürüklemek

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

İlk kere sigortalı olduğu tarihten sonradan askerlik borçlanması olan kişilerde bu borçlanması sadece prim ödeme gün sayısını artırır, ancak emeklilik tarihini öne çekmez. Lakin çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk önce sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi değin geriye doğru gider.

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Mesela, başta 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 yılında, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir. Normalde 1 Ocak 2000’deki sigorta girişi sebebiyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu kişi, altı aylık borca girme ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır.

Prim yatmamış olmalı

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Askerlik borçlanması yapılabilmesi için askerlik boyunca kişi adına sigorta primi yatırılmamış olması gerekir. SSK’lı çalışanlar için işverenlerce askerlik süresince sigorta primi yatırılmaz. Yani, askere dışarı giden işçi namına patron prim ödemesi yapmaz. Bu dönemde prim yatırıldığı saptama edilirse fiili çalışma söz konusu olamayacağı için SGK tarafından askerlik süresince ödenen primler iptal edilir.

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Dolayısıyla, askere giden çalışanların kendilerini bir işyerinden sigortalı göstermeleri dürüst olmayacaktır. Diğer yana, Tahvil Kur’lular için askerlik süresince prim yatırılması mümkündür. Senet Kur’lu kişilerden işlerinin başında aslında bulunması gerekmeyenler, askerlik döneminde primlerini ödemeye devam edebilirler. Oysa SSK’lılar için askerlik döneminde prim ödenmesi mümkün değildir, borçlanma yapılması gerekir.

Ne üstünlük sağlar?

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Dolayısıyla, emekli edinmek için zorunlu sigortalılık süresi ve yaş şartını karşılayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya yargı kazanabilir. Mesela, emekli olmasına altı ay kalan bir erkek sigortalı, altı ay daha kastetmek yerine altı aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.

Yurtdışı borçlanması

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Yurtdışında çalışanlar için yurtdışı borçlanması ile Türkiye’de emeklilik hakkı edinmek fazla manâlı. Bu sayede yurtdışındaki çalışmaları sonucunda Türkiye’ye dönüş yapanlara emekli aylığı bağlanabiliyor.

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Yurtdışı borçlanması olabilmek için başta Türk vatandaşı edinmek gerekir. Türk vatandaşı olup da izinle vatandaşlığı kaybedenler, yani mavi kartlılar da yurtdışı borçlanması yapabilir. Bir Takım ülkelerin çifte vatandaşlığı kabul etmemeleri sebebiyle bu ülkelerde hedeflemek veya meslek belirlemek için Türk vatandaşlığından izinle çıkmak durumunda kalan mavi kartlıların da yurtdışı borçlanması hakkı var.

Hangi süreler?

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Yurtdışı borçlanmasında yurtdışında geçirilen bütün sürelerin borçlanılması söz konusu yok. Borçlanılabilecek süreler: – Yurtdışında geçirilen sigortalılık süreleri, (çalışılmış süreler)

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

– Yurtdışında çalışılan sürelerin her birinin arasında veya sonunda bir yıla kadarki işsizlik süreleri, (çalışılmış sürelerin arasındaki ve sonundaki işsiz kalınan süreler) – ev hanımı olarak geçirilen sürelerdir. Borçlanılabilecek bütün sürelerin 18 yaşından sonradan geçirilmiş olması şarttır.

Ödeme tutarı

Kurallar değişti: 2 yıl daha erken emeklilik hakkı

Yurtdışı borçlanması için ödeme tutarı 2021 yılında jurnal 53.67 TL’dir. Borçlanmalar da eski adıyla Bono – Kur yeni adıyla 4/b’li olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede bir yıllık borçlanma yapacak kişinin 19 bin 318 TL ödeme yapması gerekiyor.

Yorum yapın

SMM Panel