Kovid-19’a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı…

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Flavonoidler bu besinlere kırmızı, yeşil, turuncu, mor renklerini veriyor. Biz de bu renk farklılıklarına kadar hangi bitkinin hangi antioksidanı daha çok taşıdığını ayırt edebiliyoruz. Bu antioksidanlardan kuersetin içinde bulunduğumuz kovid-19 pandemisindeki faydalı etkisi ile bugünlerde ön plana çıkıyor. Gelin bakalım neler yapıyor.

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin koronavirüsle mücadelemizde enerjik bir yardımcıdır.

Virüsün hücreye girişini ve çoğalmasını engellemedeki etkisi

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin koronavirüsler dahil daha çoğu RNA ve DNA virüslerinin insan hücresine girmesini ve çoğalmasını engeller. Özellikle C vitamini ile beraber bu olumlu etkisi daha da çoğalan kuersetin ACE2’ye bağlanma aktivitesine sahip olması nedeniyle koronavirüsün insan hücresine ACE2 reseptörü yoluyla girişini önler. Eğer virüs girmiş ise dahi bu sefer çoğalmasını engeller. Yani bu molekül hem virüsün bulaşmasına engel olmaya yardımcı keza de eğer gerçi virüs bir şekilde vücuda girmiş ve kovid-19 PCR testi fazla çıktıysa virüsün çoğalmasını engelleyerek enfeksiyonun daha da artışına engel olur. Bu sayede koronavirüs tedavisine de büyük katkısı olur. Semptomları yani hastalık belirtilerini hafifletir. İyileşmeyi çabuklaştırır ve kolaylaştırır

Bağışıklığı düzenlemedeki etkisi

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuercetin kovid-19 enfeksiyonunda işlerin fena gitmesine sebep olan sitokin fırtınasını önlemede de yardımcıdır. Sitokin fırtınası vücudumuzun koronavirüsü yeneceğim derken bağışıklık sisteminin sapıtıp anormal şekilde saldırıya geçerek kendi sağlam hücrelerine de hasar vermeye başlaması ile ortaya çıkıyor. Bu aşamada rahatsızlık akciğere geri dönülmesi kuvvet zarar vererek ilerleyip hastayı yaygın organ yetersizliği ile seyreden engebeli bir yoğun bakım sürecine sokuyor. bu nedenle hastalığı sitokin fırtınasına girmeden iyileştirmek son derece önemlidir. Kuersetin keza bağışıklık sistemini dürüst çalış bakalım diyerek hizaya sokuyor, keza de hastalığı ivedi atlatsın diye güçlenmesini sağlıyor.

Kuersetinin koronavirüsten korunma ve tedavi protokolünde yer alması gerektiğini belirten çalışmalar

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetinin özellikle yeni koronavirüs tedavisinde ve korunmadaki olumlu etkisinin klinik olarak gözlenmesinin yanı sıra dünyada onu tedavi protokolüne sokan ve kullanan, bununla birlikte bilimsel çalışmalarla da etkisini kanıtlamış merkezler vardır. Amerika’da Virginia eyaletindeki bir tıp fakültesi Eastern Virginia Medical School (EVMS)’ da kovid-19 yönetimi ve protokolünde hastalığı önleme yani profilakside ve hafif kovid-19 vakalarında evde ve hastanede uygulanan tedavide kuersetin kullanımını ilk sırada önermektedir. Öteki bir örnek de İtalya Milano’da Francesco Di Pierro ve arkadaşlarının yürütmüş olduğu klinik çalışmadır. Bu aratırmada kovid-19 ‘lu 152 hasta 30 gün boyunca günde 1000 mg kuersetin molekülü ile tedavi edildi. Böylece hastaneye yatış ihtiyacında %68,2 oranında azalma ve yatış süresinde de %91.6 oranında düşüş gösterildi. Burundan oksijen tedavisi ihtiyacında da %93,3 oranında azalma görülüp vefat oranında da manâlı oranda azalma gösterildi. neticede hastanede kalış süresinde, oksijen tedavisi ihtiyacında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve vefat sayısında önemli oranda azalış gösterilmiş.

Yangıyı azaltır

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Bağışıklık cevabını dengeleyerek çoğu kronik iltihabi hastalıklarda ve otoimmün sistem hastalıklarında gördüğümüz kronik yangıyı azaltır.

Romatoid artriti azaltır

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Yangıyı azaltması doğru kronik eklem iltihabı olarak da bilinen romatoid artride karşısında da faydalıdır. Örneğin 2017 yılında yapılan bir çalışmada kuersetin, romatoid artritli 50 kadına günde 500 mg verilerek 8 hafta daha sonra hastalığın klinik belirtilerinde önemli iyileşmeler sağlandığı gösterilmiştir.

Kovid-19 Kaynaklı Akut Böbrek Hasarının iyileşmesine yardım eder

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Böbrekte Covid-19 sebebiyle oluşan hasarının tedavisinde ve yüksek kreatinin seviyesinin düşmesine etkin olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.

Kalp sağlığı İçin yardımsever

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin kalp damar sağlığı için de çok faydalıdır. Kuersetinin kan damarlarını onarıcı, koruyucu ve genişletici etkisi vardır. Böylece hipertansiyon tedavisine asistan olur. Damar iç yüzeyini korur plak oluşumunu azaltır. bununla birlikte trombositlerin toplanıp pıhtı oluşturarak damarları tıkamasını önlemede de muavin olur.

Koronavirüsün kalbe olan negatif etkisini önlemede yardımcıdır

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin, kalp ve damarlar üstüne olan olumlu etkileri tamamen koronavirüsün bilhassa damarlara yaptığı negatif etkiyi engellemede ve bu hastalıkta ileride de karşımıza çıkabilen pıhtı oluşumu riskini önlemede etkilidir. Bu olumlu etkisi ile kovid-19’un yürek ile ilgili komplikasyonlarını önlemede de kullanımı son derecede önemlidir.

Allerjinin tedavisinde ve önlenmesinde etkin

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin, kanda IgE alerjik yanıtının güçlü bir bastırıcısıdır. böylece, IgE aracılı gıda alerjilerinin tedavisinde faydalıdır.

Allerjik astımda yararlı

Allerjik reaksiyonların önlenmesinde özellikle alerjik astım ataklarının engellenmesinde yardımcı.

Beyin için yardımcı

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin güçlü bir antioksidan olarak beyin hücrelerini oksidatif stres dediğimiz paslanmaktan koruduğu için Parkinson, bunama gibi beyin hastalıklarına karşısında güçlü koruyucu etkisi var.

Kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılamada muavin

Lösemi, prostat kanseri, meme kanseri, kalın bağırsak kanserinin tedavisinde tümörün küçülmesinde yardımcı olduğunu gösteren incelemeler mevcuttur.

Gut tedavisinde faydalı

Kovid-19'a kuarsetin kalkanı! Dr. Demet Erciyes yazdı...

Kuersetin gut hastalığında yüksek olan ürik asit seviyesinin düşmesinde ve beraberindeki antienflamatuvar etkisiyle bu hastalığın belirtilerinin hafiflemesinde faydalıdır.

Göz için yardımcı

Kataraktın önlenmesinde, şeker hastalığının göze verdiği zararlardan korunmada faydalıdır.

Ülkemizde yerli ve milli üretimi yapılan kuersetin preparatlarının C vitamini ile beraber kullanımı bu olumlu etkilerinin daha da kuvvetlenmesini sağlar.

Yorum yapın

SMM Panel