İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 83 yılında anılıyor

Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı sonrası yazdığı Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı olarak 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı’nın şairi ve güftekarıdır. 20 Aralık 1873 tarihinde dünyaya gelen ve 27 Aralık 1936 senesinde hayata gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy’u, 85. vefat yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Türkiye’nin İstiklal mücadelesinin simge isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Büyük Insanlar Meclisinde milletvekili olarak ödev yapmıştı. Mehmet Akif Anadolu’nun birçok şehrinde camilerde verdiği hutbelerle halkın milli duygularını coşturmuş ve halkın ulusal mücadeleye takviye vermesinde önemli rol oynamıştı. Kurtuluş Savaşını destanlaştırarak yazdığı İstiklal Marşı’nı da millete armağan etmişti. 

1923 yılında Ankara’dan İstanbul’a dönen Mehmet Akif Abbas Halim Paşanın daveti üstüne kışı vermek üzere Mısır’a gitti. 1926 yılına dek kışları Mısır’da geçiren Mehmet Akif’e 1925 yılında Türkiye’ye döndüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı göre Kur’lahza’ın Türkçeye tercümesi teklifi yapıldı.  Uzun süre bu teklifi reddeden Mehmet Akif ısrarlar aleyhinde kabul etti. 6-7yıl değin üzerine alıştırma yaptı. Oysa 1932 yılı Ramazanında teravih namazından sonra Kur’an yerine Türkçe tercüme okunması kendisinde yapacağı tercümenin Kur’lahza yerine okutulma endişesini doğurdu.Bu üzüntü üstüne Diyanet İşleri Başkanlı ile yapmış olduğu sözleşmeyi feshetti. 

1926 kışından itibaren Mısırdan dönmeyen Mehmet Akif Kahir’e yakınlarındaki Hilvan’a yerleşti. Kahire’deki “Câmi-ül Mısriyye” adlı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersleri veren Mehmet Akif maddeten huzursuz bir hayat yaşadı. 1936 yılında rahatsızlanan Akif hava değişimi için önce Lübnan’a sonrasında ise Antakya’ya gitti. Fakat hastalığının ilerlemesi üstüne 1936 yılının haziran ayında istanbul’a gelerek tedaviye burada devam etti.  İstanbul’da bulunduğu vakit içinde eski dostları, sevenleri tarafından sık sık ziyaret edilen Mehmet Akif, 27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğlu’ndaki Mısır apartmanında kaldığı dairede hayatını kaybetti. Gazeteler ertesi günü Akif’in vefat haberini verdiler. 

BEYAZID CAMİİ’NE GENÇLER VE SEVENLERİ AKIN ETTİ

Ertesi günü Beyazıd Camisindeki cenaze namazına onu seven binlerce genç ve dostları katıldı. Akif’in cenaze namazı için herhangi bir devlete ait bir tören hazırlanmamıştı. Cenazeye resmi kişilerden ve kuruluşlardan katılan hiç kimse olmadı.  Mehmet Akif’in Cenaze namazına bir hukuk fakültesi öğrencisi iken katılan Prof.Dr.Sulhi Dönmezer  5 Ocak 1987 de Tercüman gazetesinde  “ Akif’in Cenaze Töreni” başlıklı yazısında o günü şöyle anlatacaktı :

LOKANTADAKİ BAYRAK ALINDI VE AKİF’İN CENAZESİNE ÖRTÜLDÜ

‘…O zamanların ülkemizde başat tek partinin otoriter düzeni içinde kimse idare ile çelişkiye düşmek istemediği için basında Mehmet Akif’in yurda dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek artı haber yayınlanmazdı…. 

Bizler alana geldiğimizde, namaz saatinin yaklaşmış bulunmasına karşın bir tabuta rastlamadık, daima birlikte bekliyoruz. Aniden lokantanın ön kısmını bir cenaze otomobilinin geldiğini gördük, iki kişi üstüne örtü deha konmamış bir tabutu indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek bir kısım arkadaşlar yardıma girişim ettiler. Ama tabutun Mehmet Akife ait bulunduğu anlaşılınca bir anda yüzler genç ağlamaya başladı. …Gençler hemencecik Kesin Efendi Lokantasının bayrağını alarak tabutun üzerine örttüler. Sonradan merhumun bir kısım arkadaşları gelmeye başladı ama ne vali,ne belediye reisi ve ne de tek partinin zimamdarlarından hiç kimse ortalarda yoktu.” 

O tarihlerde Milli Türk Talebe Birliğinde görevli yer alan Prof.Dr. Abdülkadir Karahan da cenazeye katılmış ve bir hitabe yapmıştı. ‘Akif’in Ebediyete Uğurlanışı ve Sonrası’ başlıklı bir yazıda hatıralarını anlatan Karahan cenaze töreni ardından başına gelenleri şöyle anlatıyordu : 

BU MİLLETİN ÇOCUKLARI ONU OMUZLARINDA TAŞIDI

‘Burada bir olaya daha bahsetmek isterim. Benim o eşi az bulunur Milli Marşımızın eli öpülecek şairimizin mezar başındaki hitabemi, takdir yerine yaklaşık olarak tekdirle karşılanmak istenmesini ben bugün bile bir muamma gibi çözemediğimi de muhabere etmek isterim.Çünkü 3 gün daha sonra beni Yüksek Öğretmen Okulundan Güvenlik Müdürlüğüne istediler. Bir şube müdürü beni sorguya çekti. “ Ne sıfatla resmi makamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında hitabe yaptığımı sormuştu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi: Ben herhangi bir şairin yok, Türk Bayrağı göndere çekilirken, yazdığı İstiklal Marşı ile göklere seslenen bir zatın kabri başında milletimizin duygusunu, saygısını dile getirdim. Beni buraya çağırmakla hata işlemiş bulunuyorsunuz.”

Dönemin yöneticileri her ne kadar Mehmet Akif’e bir cenaze töreni hazırlamamış olsalar da sevenleri ve binlerce üniversite öğrencisi onu son yolculuğunda el üzerinde Edirnekapı mezarlığına dek taşıdı. 

MİLLET OLARAK BU UTANCI HİÇBİR VAKIT UNUTAMADIK 

Türk milleti olarak İstiklal Marşı şairine yapılan bu kimsesizliği unutamadık. Şimdiye dek acı bir keder olarak Akif’e yapılan bu haksızlık hala hafızamızdaki izlerini koruyor. 

 

 

İşte Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesi…

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

 

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimine Fatih’te Dikte Buhari Mehtebi’nde başlayan Ersoy, ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde başladı. Bir yana da Fatih Camii’nde Farsça derslerini takip eden Mehmet Akif Ersoy, dil derslerine büyük ilgi duydu.

Rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca gibi dil derslerinde defalarca birinci oldu ve okulunda Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi’den epeyce etkilendi.

Rüştiyedeki eğitiminin ardındaki annesi medrese eğitimi istese de babasının desteğiyle Mehmet Akif Ersoy 1885’te dönemin popüler okullarındna olan Mülkiye İdaresi’nde eğitim görmeye başladı. 1888’de okulun yüksek kısmında okurken babasını kaybetti ve bir sene sonradan büyük Fatih yangınında evleri yandı. Yaşanan bu 2 negatif gelişme, Mehmet Akif Ersoy’un ailesini yoksulluğa sürükledi.

Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı, benzer arsa üzerine bir ev yapı etti ve aile bu evde yaşamaya başladı. Bir iş sahibi olmak isteyen Mehmet Akif, Mülkiye İdaresi’ni bırakarak Ziraat ve Veteriner Mektebi’ne kaydoldu.

1895’TE KUR’AN’A HİTAB ŞİİRİ YAYINLANDI 

Mezuniyetinin peşinde Fransızcasını geliştiren Mehmet Akif, 6 ay içerisinde de Kur’an’ı ezberledi ve hafız oldu. Define-i Fünun Dergisinde 1893 ve 1894’te birer gazeli, 1895’te ise Okul Mecmuası’nda “Kur’lahza’a Hitab”, adlı şiiri yayınlandı, memuriyet hayatına başladı.

Okulu bitirdikten sonra Ziraat Bakanlığı’nda memur olarak göreve başlayan Ersoy, 1893 – 1913 yılları arasında memuriyet hayatını sürdürdü. Mehmet Âkif, edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli Gazete’de Mal Varlığı-i Fünun Dergisi’nde şiirleri ve yazıları yayımlandı. İstanbul’da bulunduğu sırada bakanlıktaki görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (1906)’nde kompozisyon (kitabet-i resmiye),daha sonra Çiftçilik Makinist Mektebi’nde (1907) Türkçe dersleri saptamak üzere öğretmen olarak atandı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 83 yılında anılıyor

TEŞKİLAT-I MAHSUSA’DA TAHSIS ALDI

Balkan Savaşı’ndan sonradan, ilk olarak Umur-i Baytariye görevinden (1913), sonra yayınlarının hükümetle yerinde düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üstüne Darülfünun müderrisliği görevinden (1914) ayrıldı. Yalnızca Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’ndeki görevine devam etti. Harbiye Nezareti’ne ast Teşkilat-ı Mahsusa’dan gelen önerge üzerine Almanya’ya Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte gitti.

Lübnan’da yaşayan Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’nın daveti ile 1918’de bu ülkeye dışarı giden Âkif, Lübnan’da iken Şeyhülislamlığa emrindeki Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye Cemiyeti başkatipliğine atandı.

ZAĞNOS PAŞA CAMİİ’NDEKİ VERDİĞİ HUTBE

Bu dönemde Anadolu toprakları işgale uğramış; Türk halkı Kurtuluş Savaşı ‘nı başlatarak direnişe geçmişti. Bu harekete yeralma isteyen Âkif, Balıkesir’e giderek 6 Şubat 1920 günü Zağnos Paşa Camii’nde fazla heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın umulmadık ilgisi aleyhinde daha çoğu yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul’a döndü.

Âkif, Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesi nedeniyle 1920’de Dâr ül-Hikmet il-İslâmiye Cemiyeti’ndeki görevlerinden azledildi. İstanbul’da rahat edemeyen Mehmet Akif Ersoy, görevinden azledilmeden önce oğlu Belirlenmiş’i yanına alarak Anadolu’ya geçti. Mustafa Kemal Paşa’dan Sebil’ür-Reşad’ı Ankara’da çıkarması için gelen ağırlama üzerine TBMM’nin açılışının ertesi günü olan 24 Nisan 1920 günü Ankara’ya vardı.

KURTULUŞ SAVAŞINDA BÜYÜK GÖREVLER YAPTI

Ankara’ya varır varmaz ona bahşedilen ilk görev, Konya Ayaklanması’nı önlemek için halka öğütler saptamak üzere Konya’ya gitmekti, büyük gayretine rağmen Konya’da kesin bir sonuca ulaşamadı ve Kastamonu’ya geçti. Halkı düşmana direnişe özendirme için 1920 yılının Kasım ayında Kastamonu’daki Nasrullah Camisi’nde verdiği ateşli vaiz, Diyarbakır’da basıldı ve tüm vilayetlere ve cephelere dağıtıldı.

SAKARYA’DA BİR DİRENİŞ HATTI FİKRİ ONUNDU 

1921’de Ankara’da Taceddin Dergahı’na yerleşen Mehmet Âkif, Burdur milletvekili olarak meclisteki görevine devam etmekteydi. O dönemde Yunanların Ankara’ya ilerleyişi karşısında meclisi Kayseri’ye taşımak için hazırlık vardı. Bunun bir dağılmaya yol açacağını düşünen Mehmet Âkif, Ankara’da kalınmasını, Sakarya’da yeni bir savunma hattı kurulmasını önerdi; teklifi tartışılıp kabul edildi. Taceddin Dergahı’nda kaldığı konut Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak ziyarete açıktır.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 83 yılında anılıyor

İSTİKLAL MARŞI ÖDÜLÜNÜ BAĞIŞLADI

Benzer dönemde Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası üstüne arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini milli marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle ilk olarak katılmayı reddettiği bu yarışmaya, o güne dek gönderilen şiirlerin hiçbiri tatmin edici bulunmamıştı ve en hoş şiiri Mehmet Âkif’in yazacağı kanısı mecliste hâkimdi. Mehmet Âkif’in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini yarışmadan çektiler. Şairin orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45’te ulusal marş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Dar’ül Mesai vakfına bağışladı

 

Yorum yapın

Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir