İnternetten ticaret ve ilana yeni düzen

İnternette yayımlanan reklamlara yeni harmoni geliyor. Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik taslağına kadar, bir ürüne ilişkin tüketicilerin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri tahlil edilerek “kişiselleştirilmiş fiyat” sunulabilecek. İnternetteki alıcı yorumları, olumlu veya negatif ayrımı yapılmaksızın asgari bir sene, azami beş yıl süre ile objektif bir ölçüte kadar yayımlanacak. İnternette tüketici şikayeti yayımlayan siteler, şikayeti yayımlamadan önce satıcılara cevap hakkı verecek. Spor, tiyatro gibi etkinliklerin biletlerini, yazılım kullanarak toplu halde satın almak ve yüksek fiyatla satış yasaklanacak.

Taslağa kadar, bir mülk ya da hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve öteki kişisel verileri analiz edilmesiyle sunulan fiyat, “kişiselleştirilmiş fiyat” olarak kabul edilecek. Bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, bunun kişiselleştirilmiş fiyat olduğu tüketiciye açıklanacak. Özel fiyat sunulan ürünle ilgili, aktüel fiyatlara da benzer alanda yer verilecek. Taslakta öngörülen diğer bir takım düzenlemeler şöyle:

İnternet ortamında satılan bir ürüne ilişkin yönlendirici arayüz (site görünümü) tasarımları, seçenekler ya da ifadelerle tüketicilerin karar verme iradesi etkilenemeyecek.

Hekim, beslenme uzmanı, mühendis gibi uzmanların, ama ruhsat ve diplomalarda yer alan yetki alanlarındaki tanıtımları reklam olarak kullanılabilecek. Bir uzman, kendi spesifik alanı dıştan tanıtım yapamayacak.

Düzenlemeyle ilaçlar, beşeri tıbbi ürünler (ilaçlarla birlikte kan ürünleri, biyoteknolojik ürünler, aşılar gibi ürünleri de içine bölge ürün grubu), tıbbi cihazlar ve sağlık durumu hizmetleri, reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mülk veya hizmetler arasından çıkartılacak. Böylece daha önce internet reklamı kapsamından çıkarılan bu ürünler, herhangi bir özel düzenleme dahilinde da reklama konu edilemeyecek. Gıdalar, takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizleme ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içkiler gibi ürünler ise reklama ilişkin özel düzenlemesi içinde değerlendirilmeye devam edebilecek.

İnternette, satıcılar ve satışa arabuluculuk edenler göre, tüketici değerlendirmesi imkanı tanınması durumunda, bu değerlendirmelerin fiilen ilgili ürünü sahiden kullanan veya satın alan tüketiciler kadar yapılıp yapılmadığına bakılacak. Yorumların hakiki tüketiciler kadar yapıldığını doğrulayacak dikkat çekici ya da bilgiler kullanılacak.

Tüketici değerlendirmeleri, olumlu ya da negatif ayrımı yapılmaksızın minimum bir, maksimum beş sene süreyle, herhangi bir yön belirleme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi tarafsız bir ölçüte tarafından anında yayınlanacak. Kişilik haklarına hücum niteliği içeren, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, küfür ve hakaret içeren, kabahat teşkil eden, reklamı ya da markayı kötüleme ya da itibarsızlaştırma içeren değerlendirmeler yayımlanmayacak. Yorumunun niçin yayımlanmadığı tüketiciye bildirilecek.

Yardım edici gıdalara karşın mevzuata aykırı afiyet beyanı taşıyan alıcı değerlendirmeleri de yasak olacak. Değerleme yapılan ürünle ilgili alıcı mağduriyetinin giderilmesi, yargı veya tüketici hakem heyeti kadar verilmiş bir karar bulunması halinde, alıcı şikayetiyle aynı yerde yayımlanacak. Bir ürünün satışını artmak için yalan değerleme yapması için anlaşma yapılamayacak. İnternette alıcı şikayeti yayımlayan siteler, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya platformlara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce izah etme yapma ya da cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat vakit tanıyacak. Şikayet siteleri, tüketicileri aldatıcı nitelikte yayına yer veremeyecek.

İnternette benzer ürünlerin sıralanarak satılması durumunda, benzer ürünler arasındaki sıralamanın hangi ölçütler (fiyat vs.) dikkate alınarak oluşturulduğu tüketiciye aktarılacak. Ürünlerin satış platformlarında sıralanmasında, reklam veya sponsorluklar dikkate alındıysa, bu durum da belirtilecek.
Bir mal ya da hizmette indirim yapıldığında, indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan asgari fiyat dikkate alınacak. Bir ürünün kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda; kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine yönelik tüketiciye bilgi verilecek.

Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılımla spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinliklerin biletlerini, belirlenen limitlerin dıştan satın alarak tüketicilere tekrar veya daha yüksek fiyatla satışa arzetmek, yanıltıcı ticari başvuru olarak nitelendirilecek.

Yorum yapın

SMM Panel