Basın bülteni, Google’ın çevrimiçi reklamların alım satımına nasıl hakim olduğunu iddia eden şu grafiği içeriyor:

Eyaletler, Google’ın rekabete aykırı davranışının aşağıdakileri içerdiğini iddia ediyor:

  • Rakiplerin Edinilmesi: Web sitesi yayıncıları tarafından reklam alanı satmak için kullanılan önemli dijital reklam araçları üzerinde kontrol elde etmek için bir satın alma modeline dahil olmak;
  • Google Araçlarının Benimsenmeye Zorlanması: Benzersiz, sahip olunması gereken reklamveren talebini kendi reklam borsasıyla sınırlayarak web sitesi yayıncılarını yeni edindiği araçlara kilitlemek ve karşılığında, reklam borsasına etkili gerçek zamanlı erişimi yayıncı reklam sunucusunun kullanımına koşullandırmak;
  • Çarpıtan Müzayede Yarışması: Yayıncı envanterinde gerçek zamanlı teklif vermeyi kendi reklam borsasıyla sınırlamak ve rakip reklam borsalarının Google’ın reklam borsasıyla aynı şartlarda rekabet etme becerisini engellemek; ve
  • Müzayede Manipülasyonu: Google’ı rekabetten izole etmek, rakipleri ölçekten mahrum bırakmak ve rakip teknolojilerin yükselişini durdurmak için çeşitli ürünlerinde açık artırma mekaniklerini manipüle etmek.