Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda birçok alanda atılacak adımlara yer verildi. Enflasyon ve Para Politikası başlığı altında, para politikası araçlarının enerjik bir şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine kadar programda, “Finansal disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve ödenti düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına muavin olacak şekilde belirlenecek. Bu Nedenle enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak. Mülk ve hizmet piyasalarında rekabeti tedarik edecek, geliştirecek ve rekabet ihlallerini orantılı biçimde sonlandıracak, piyasanın özgürlük bir biçimde işleyişini güçlendirmeyi teminen ekonomiyi ve tüketicileri kartelleşmeye aleyhinde güvence altına alacak incelemeler sürdürülecek” denildi.

FİYAT DALGALANMASI

Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından  Peşine Düşüp Takip edileceği “Ürün Gözetim Mekanizması” oluşturulacak. 2022 Programı’na kadar, tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurularak yiyecek ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük data ve ileri çözümsel yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Mahsul Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Erken Dikkat Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası’nın belirlediği mahsul seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak.

EV HESABI

Programa tarafından mevduat sigortasının kapsamını genişletmeye yönelik mevzuat değişikliği yapılacak. Tasarruf sahiplerinin yargı ve menfaatlerinin daha pozitif korunması amacıyla ticari mevduatların mevduat sigortası kapsamına dahil edilmesine ilişkin mevzuat taslağı hazırlanacak. Program’da, “Böylelikle tasarrufların parasal sisteme çekilmesi özendirilecek” denildi. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak. Hanehalkı tasarruflarının artırılmasını ve laf konusu tasarrufların finansal sisteme geçmesini desteklemek amacıyla oluşturulan Ev Hesabı sistemi zorunlu mevzuat değişikleri ile revize edilerek daha cazip ülkü getirilecek.

KREDİ BAŞVURULARI

Kredi başvurusunda talep edilen belge ve bilgiler aracısız tedarik edilebilecek. Programda merkezi bir data tabanı aracılığıyla kredi başvurularında belge tedarik edilmesinin sağlanacağı belirtildi. Kredi borçlularına ilişkin daha sağlıklı, saydam ve aktüel verilerin teminine yönelik olarak Merkezi Mali Veri Kuruluşu Projesi dahilinde planlanan eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Bankalar Birliği bünyesinde faaliyet bildiren Risk Merkezi, Merkez Bankası bünyesinde yeniden yapılacak.

EŞEL MOBİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK 

Programda, eşel mobil uygulamasının petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan ÖTV tahsilatını oldukça azalttığı belirtilerek, 2022 yılında, ÖTV tahsilatının GSYH’ya oranının, bir önceki yıl gerçekleşme tahmininin 0.2 puan aşağı kalarak yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. 2021 yılında yüzde 20 seviyesinin altına inmesi beklenen ÖTV gelirlerinin toplam aidat gelirleri içindeki payının 2022 yılında yüzde 17.4 olmasının beklendiği belirtilerek, “Laf konusu azalışta 2022 yılında da uygulanmaya devam edileceği öngörülen bir takım mazot ürünlerine karşın eşel mobil sistemi kaynaklı gelir kaybının esas belirleyici olması beklenmektedir” denildi. TMO’nun 2 milyon ton buğday ve 500 bin ton darı, TÜRKŞEKER AŞ’nin 7.8 milyon ton şeker pancarı alımı yapması öngörülüyor.

DİJİTAL PARA GERÇEKTE

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci safha pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri safha pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin Merkez Bankası Dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına karşın araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülecek. Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler tabaka servislerine yönelik teknolojik altyapılar oluşturularak araştırma, geliştirme ve deneme çalışmaları yapılacak. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili öteki sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak. Gelecek yıl Yeniden Yapılanma ve Yatırım Bankası’nın özsermayesi 10 milyar lira artırılacak. Banka öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecek. 2022 yılında 750 milyon Dolar kaynak temin edilecek.
Haberle ilgili daha fazlası:#Gıda Fiyatları# Peşine Düşüp Takip

Yorum yapın

Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir