Ankara’dan AİHM’e, Demirtaş için 3 Kasım’da şartlı tahliye mesajı

Türk hükümeti Demirtaş dosyasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi’ne gönderdiği görüşte, Demirtaş’ın 3 Kasım’da tahliye edilebileceğini, bu gerçekleşmezse 3 Ocak 2023’e dek cezasını çekeceğine dikkat çekti.

Ankara’dan AİHM’e, Demirtaş için 3 Kasım’da şartlı tahliye mesajı

Türk hükümeti, AİHM kararı gereği Demirtaş’ın anında terhis dilmesini isteyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir defa daha “AİHM kararı uygulanmıştır” mesajı gönderdi.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine kadar, Ankara, Demirtaş hakkında 22 Aralık 2020 tarihinde kesinleşen AİHM Büyük Daire kararının yalnızca tutukluluk sürecini kapsadığını, Demirtaş’ın bugün ise “hükümlü olduğunu” belirtti. Ankara, Demirtaş’ın mahkum olarak 3 Kasım 2021 tarihinde duruşma kararıyla “koşullara bağlı terhis” edilebileceğini, bu gerçekleşmez ise cezasını 3 Ocak 2023 tarihine kadar çekeceğini bildirdi.

“KARAR UYGULANDI” TEZİ

AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Bakanlar Komitesi, 14-16 Eylül günleri Strasbourg’da düzenlediği toplantıda AİHM’nin Demirtaş kararının nasıl uygulanacağına dair Ankara’dan 30 Eylül’e değin eylem planı göndermesini istemişti. Planı bu hafta Strasbourg’a ulaştıran Türk hükümeti, AİHM’nin 22 Aralık 2020 tarihli kararının yalnızca 4 Kasım 2016-7 Aralık 2018 dönemindeki tutukluluk sürecini kapsadığını, şu anki tutukluluk sürecinin ise diğer bir davaya emrindeki olarak 20 Eylül 2019’da başladığını belirtti. Bakanlar Komitesi’nin denetim süreci yetkilerinin sadece AİHM kadar bahşedilen kararla sınırlı olduğunu savunan Ankara, Demirtaş’ın şu anki tutukluluk sürecinin bu yetki alanı dışarıda kaldığı görüşünü kaydetti.

Demirtaş’ın 20 Eylül 2019’da başlayan tutukluluk süreci hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM önünde farklı bireysel davalar bulunduğuna muhabere eden hükümet, AYM ve AİHM’nin bu süreçle ilgili olarak henüz karar vermediklerini, dolayısıyla Demirtaş’ın “derhal terhis edilmesi” için Bakanlar Komitesi göre dile getirilen talebin “hukuksal temelden mahrum olduğunu” savundu.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

Ankara, Bakanlar Komitesinin, “2016’daki anayasal değişiklikle parlamenter muafiyet kaldırılmasaydı Demirtaş hakkında ceza davası açılamazdı” tezine de karşı çıktı. Yasama sorumsuzluğu ile yasama dokunulmazlığı arasındaki farka işaret eden Türk hükümeti, yargının atama süresi sona eren bir parlamenter hakkında kovuşturma kararı alabileceğini belirtti.

Demirtaş’ın 2018’de cumhurbaşkanı seçimine namzet olarak parlamenter statüsünü sonlandırdığına dile getiren Ankara, böylelikle anayasanın 83/2 maddesi temelinde dokunulmazlıktan faydalanma hakkının ortadan kalktığını savundu. Keza Bakanlar Komitesi’nin 14-16 Eylül günleri Demirtaş hakkında aldığı kararında bu konuda kullandığı ifadelerin “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türk anayasası, AİHM içtihadı ve AİHM kararlarının uygulanışının denetimiyle ilgili prensip ve kurallarla bağdaşmadığı” görüşünü dile getirdi.

BAKANLAR KOMİTESİ NE DİYOR?

Bakanlar Komitesi ise Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamını AİHM kararında tespit edilen adalet ihlallerinin uzantısı olarak görüyor. Kurul, Türk hükümetinin tezlerinin tersine, Demirtaş’ın terörle mücadele kanunu temelinde yargılanıp mahkum olması ve cezasını 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren çekmeye başlamasını AİHM kararı dahilinde ele alıyor. AİHM bu konuyu az önce ele almamış olsa da mahkumiyet kararının iptalini ve Demirtaş’ın hemen terhis edilmesini istiyor. Komite bu tutumunu AİHM kararının parlamenter dokunulmazlığı ve buna tabi olarak ifade özgürlüğüyle ilgili yorumlarına dayandırıyor.

AİHM, Demirtaş davasında Venedik Komisyonu’nun görüşlerini temel almış ve gerekçeli kararında “Duruşma, bir sefere mahsus, kişiye özel anayasa değişikliğinin Türkiye anayasa geleneğinde daha önce eşinin görülmediği görüşündedir. Tüzük değişiklikleri bilhassa rakip vekiller ilk olarak almak üzere milletvekillerinin belirtilmiş beyanlarını kasıt almıştır. Bu bağlamda, Mahkeme hazlihazırda özel kişileri amaç alan kanunların hukukun üstünlüğüne tutarsız olduğunu belirtmiştir… Mahkemeye göre, Türkiye’nin meclis uygulaması ve geleneği göz önünde bulundurularak bir milletvekili, atama süresi sırasında Meclis üyelerinin ifade özgürlüklerine zarar verecek şekilde böyle bir usulün kabul edilmesini akla uygun bir şekilde öngöremez” ifadelerine yer vermişti.

Bakanlar Komitesi konuyu 30 Kasım-2 Aralık tarihleri aralarında Strasbourg’da büyükelçiler düzeyinde düzenlenecek toplantıda bir kere daha ele alacak. O tarihe kadar dosyada gelişme olmaması halinde Demirtaş kararıyla ilgili Ankara’yı uyaran bir ara kararın kabul edilmesi bekleniyor.

SMM Panel PDF Kitap indir Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir