Afetler ve Yerli Halklar: Uzman Haber Medyasının Eleştirel Bir Söylem Analizi


Afetlerin geleneksel olarak yönetilme biçimini otoriter, yukarıdan aşağıya yaklaşımlardan daha aşağıdan yukarıya ve kapsayıcı süreçlere kaydırma girişimleri, genellikle marjinalleştirilmiş ve savunmasız grupların bakış açılarını dahil etmeyi içerir. Son zamanlarda, bu sürecin bir parçası olarak, Yerli halkların afet yönetimine daha fazla dahil edilmesi için çağrılar yapıldı. Teorik olarak, bu aynı zamanda güç yapılarında Yerli halkları afet yönetiminde uzman olarak tanımaya doğru bir kayma olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, popüler tasavvur ve politikada Yerli halklar, örneğin, çevrenin koruyucuları olarak Yerli halkların mecazları aracılığıyla veya özellikle çevresel değişime karşı savunmasız olarak, genellikle karikatürize edilmiş ve yanlış temsil edilmiş gibi görünmektedir. Bu çerçeveler önemlidir çünkü Yerli halkların karmaşık gerçeklerini yakalamayan afet yönetimi politikaları ve uygulamalarıyla sonuçlanabilirler. Ancak bu çerçevelemeler afet bağlamında incelenmemiştir. Bu makalede, afetlerde Yerli halkların uzman haber medyasında nasıl temsil edildiğine dair eleştirel bir söylem analizi yoluyla bu çerçevelemeleri daha iyi anlamayı amaçlıyoruz. Afetlerden baskın olanı da dahil olmak üzere beş söylemi, insancıllık ve teknokratik müdahaleler yoluyla ele alınacak doğal fenomenler olarak belirledik. Bu tür söylemler Yerli halkları çaresiz kılıyor, felaketleri siyasetten arındırıyor ve hükümetlerin ve STK’ların Yerli halkları önemsediği şeklinde çerçevelenerek meşrulaştırılıyor. Bununla birlikte, afet yönetiminde baskı ve kendi kaderini tayin etme sistemlerine odaklanan rakip söylemleri de tespit ediyoruz. Bu söylemler, afetleri politik olarak kabul eder ve afet yaratmada sömürgeciliğin rolünün tartışılmasını içerir. Bakım, müdahalenin meşrulaştırıldığı bir araç olarak ortaya çıktığı için, afetlerde kimin bakımı/bakımının yapıldığı ve bu bakımın nasıl yapıldığı sorularını sorarak sonuca varıyoruz.

Bu rapor, RAND Corporation Harici yayın serisinin bir parçasıdır. Birçok RAND çalışması, hakemli bilimsel dergilerde, ticari kitaplarda bölümler olarak veya diğer kuruluşlar tarafından yayınlanan belgeler olarak yayınlanmaktadır.

Araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar alma sürecini iyileştirmeye yardımcı olma misyonumuz, temel kalite ve nesnellik değerlerimiz ve en yüksek düzeyde dürüstlük ve etik davranışa olan sarsılmaz bağlılığımız aracılığıyla sağlanır. Araştırma ve analizlerimizin titiz, objektif ve tarafsız olmasını sağlamaya yardımcı olmak için araştırma yayınlarımızı sağlam ve titiz bir kalite güvence sürecine tabi tutuyoruz; personel eğitimi, proje taraması ve zorunlu ifşa politikası yoluyla mali ve diğer çıkar çatışmalarının hem görünüşünü hem de gerçekliğini önlemek; ve araştırma bulgularımızın ve tavsiyelerimizin açık bir şekilde yayınlanmasına olan bağlılığımız, yayınlanan araştırmaların finansman kaynağının açıklanması ve entelektüel bağımsızlığı sağlamaya yönelik politikalar yoluyla araştırma görevlerimizde şeffaflığı takip etmek. Daha fazla bilgi için www.rand.org/about/research-integrity adresini ziyaret edin.

RAND Corporation, araştırma ve analiz yoluyla politika ve karar alma sürecini geliştirmeye yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RAND’ın yayınları, araştırma müşterilerinin ve sponsorlarının görüşlerini yansıtmayabilir.


Kaynak : https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP68923.html

Yorum yapın

SMM Panel Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir