Açık Lise sınav sonuçları açıklanıyor…

Açık lise imtihan sonuç tarihi sonunda emin oldu. 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 AÖL sınav sonuçlarına dair açıklama yaptı.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2021

Çevrimiçi olarak 4-10 Aralık tarihleri aralarında yapılan Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçları 20 Aralık’ta açıklanacak.Yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem Çevrimiçi Sınav Sonuçları 20 Aralık saat 18.00’de açıklanacak. Sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA ONLİNE İTİRAZ

Öğrenciler, imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Idare Sisteminden bildiri edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışarıya itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Uygulama ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Imtihan soruları/yanıt anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değer Biçme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadar, imtihan uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Veri İşlem Genel Müdürlüğü göre sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz farzedilen ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Suçlama Usulü Kanununun 20/B maddesi gereğince imtihan uygulamasına, sorulara/yanıt anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her içten cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar içten cevapları etkilemeyecektir.

Açık Lise sınav sonuçları açıklanıyor...

2. Değer Biçme her ders için öbür elde etmek üzere 100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşdeğer puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

3. Imtihan sonuçlarında öğrencilerin dürüst-yanlış yanıt sayısına ilişkin bilgi açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Imtihan Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların dürüst seçenekleri dikkate gücenmek suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerleme esnasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değer biçme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin bitmiş saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten şimdiden seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) bütün puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşdeğer puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır.

Imtihan sonuçlarında öğrencilerin dürüst-hatalı cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Yanıt anahtarında kusur olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerleme esnasında yanlış soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar bahşedilen sorular değer biçme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin bitmiş saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.

SMM Panel PDF Kitap indir Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir